Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13244
Title: Ổ cứng chuyên dụng NAS có thật sự "đáng tiền"?
Authors: Nguyễn, Thúc Hoàng Linh
Keywords: Ổ cứng chuyên dụng NAS
Có thật sự "đáng tiền"
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.41-44
Abstract: Ổ cứng sử dụng đĩa từ không phải là thứ gì mới mẻ, và đã có mặt ít nhất suốt 2 thập kỷ qua. Sau mỗi năm, các nhà sản xuất lại tung ra những thế hệ mới nhanh hơn và có dung lượng lớn hơn, trong khi kích thước vật lý lại ngày càng thu nhỏ để phù hợp với hàng loạt các hệ thống máy tính đời mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13244
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.