Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13245
Title: Bỏ phiếu trực tuyến thiếu minh bạch vẫn được tin dùng
Authors: Phan Châu
Keywords: Bỏ phiếu trực tuyến
Minh bạch
Thiếu minh bạch
Tin dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.46-49
Abstract: Nếu chúng ta có thể mua sắm trên mạng, thanh toán qua Internet thì sao lại không bỏ phiếu trực tuyến? Vấn đề là công nghệ hiện thời chưa đảm bảo an toàn và minh bạch cho các cuộn bấy cử trực tuyến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13245
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.