Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13248
Title: Cách tin tặc kiếm tiền từ dữ liệu bị đánh cắp
Authors: Thạch An
Keywords: Cách tin tặc
Kiếm tiền
Dữ liệu bị đánh cắp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 308 .- Tr.59-61
Abstract: Tin tặc có thể sử dụng dữ liệu đánh cắp được để kiếm lợi bằng cách thiết lập các mưu đồ lừa gạt các tổ chức y tế, ăn cắp bí mật quân sự, chiếm đoạn thông tin sản phẩm R&D...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13248
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.