Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13253
Title: Về mạng lưới giao thông miền ngược-miền xuôi ở miền Trung Việt Nam : Suy nghĩ lại "Mô hình trao đổi hàng hóa ven sông" của Bennet Bronson qua dẫn liệu khảo sát nhân học dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Trần, Kỳ Phương
Nakamura Rie
Keywords: Mạng lưới giao thông
Miền Trung Việt Nam
Mô hình trao đổi ven sông
Dẫn liệu khảo sát nhân học
Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 02 .- Tr.3-10
Abstract: Trong hơn một thập niên qua, ‘mô hình mạng lưới trao đổi hàng hóa ven sông’ (model of riverine product exchange network) của Bennet Bronson đã được áp dụng rộng rãi để tìm hiểu về cấu trúc và lịch sử của vương quốc cổ Chiêm Thành/Champa tại miền Trung Việt Nam (Đổng Thành Danh 2017: 48-60). Một trong hai tác giả của bài này từng là những người thể nghiệm tiên phong đã áp dụng mô hình của Bronson để tìm hiểu cấu trúc lịch sử của vùng đất này (Trần Kỳ Phương 2004: 41-61). Tuy nhiên, những khảo sát thực địa được thực hiện trong thời gian gần đây, chúng tôi muốn đặt lại vấn đề nhận thức về mô hình này dựa trên những kết quả đạt được từ những nghiên cứu điền dã nhân học dân tộc tại vùng Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế trong những năm 2014-15.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13253
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_616.57 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.