Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13266
Title: Giảm phát tải khí Mêtan đồng thời tăng năng suất vật nuôi từ chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam
Authors: Lê, Đình Phùng
Đinh, Văn Dũng
Lê, Đức Ngoan
Keywords: Hệ số phát thải khí mêtan
Kịch bản
Bò thịt
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.39-45
Abstract: Giảm phát thải khí nhà kính đồng thời tăng năng suất vật nuôi bò thịt là lựa chọn chiến lược trong việc đề xuất các giải pháp giảm thiểu khí thải nhà kính. Nghiên cứu này nhằm ước tính hệ số phát thải khí mêtan (CH₄) từ đường tiêu hóa của đàn bò thịt nuôi trong cả nước và xây dựng một số kịch bản giảm phát thải khí mêtan từ đường tiêu hóa, đồng thời tăng năng suất vật nuôi bằng cách thay đổi khẩu phần ăn. Khí CH₄ phát thải đường tiêu hóa ước tính theo IPCC (2006) lớp 3. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số CH₄ phát thải từ đường tiêu hóa của đàn bò nuôi ở hệ thống thâm canh, bán thâm canh và quảng canh ước tính lần lượt là 34,2, 33,0 và 2,6 kg/con/năm, trung bình đàn bò thịt cả nước hàng năm phát thải lượng CH₄ từ đường tiêu hóa là 30,5 kg CH₄/con/năm, dao động từ 20,9 đến 41,0 kg/con/năm tùy theo hệ thống chăn nuôi và vùng sinh thái. Năm 2016 ước tính lượng khí CH₄ phát thải từ đường tiêu hóa ở bò thịt cả nước là 155.493 tấn, tương đương với 3,89 triệu tấn CO₂eq. Nghiên cứu kịch bản cho thấy tăng mức thức ăn tinh trong khẩu phần, cũng như lựa chọn các nguồn thức ăn xơ thô chất lượng tốt đã làm tăng khả năng tăng khối lượng và giảm lượng khí CH₄ phát thải/đơn vị năng suất thịt bò.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13266
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_558.1 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.