Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13281
Title: Ứng dụng chỉ thị phân tử trong phân biệt các loài sâm trên thế giới
Authors: Chu, Đức Hà
Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Trần, Thị Hoa Mỹ
Bùi, Thị Hợi
Phạm, Thu Nga
Lê, Hùng Lĩnh
Hoàng, Thanh Tùng
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Ứng dụng chỉ thị phân tử
Phân biệt các loài sâm
Trên thế giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.122-125
Abstract: Chỉ thị phân tử là một trong những công cụ hữu ích trong lập bản đồ di truyền liên kết tính trạng và chọn giống phân tử ở cây trồng. Hiện nay, thông tin về genome tham chiếu chưa được cung cấp một cách đầy đủ ở các loài thực vật, do đó chỉ thị phân tử đang được coi là công cụ không thể thiếu để phân tích đa dạng di truyền và xác định chính xác ở mức độ loài hay dưới loài. Gần đây, nhu cầu chọn giống và kiểm định chi Panax nói riêng và các loài dược liệu nói chung ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguyên lý, ứng dụng cũng như sự khác nhau giữa những công cụ chỉ thị phân tử đang được phát triển hiện nay cần phải được hiểu rõ; từ đó có thể lựa chọn loại chỉ thị phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Trong bài viết này, những thành tựu gần đây về việc ứng dụng chỉ thị phân tử để nghiên cứu sâm và các sản phẩm bào chế liên quan đến sâm sẽ được trình bày cũng như đưa ra một số điểm lưu ý trong việc ứng dụng công nghệ này cho đối tượng sâm Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13281
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.