Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13287
Title: Thuật ngữ hóa học Anh - Việt
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thuật ngữ hóa học
Anh
Việt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 10 .- Tr.25
Abstract: Chrome yellow, Chromia-alumina catalyst, Chromic potassium alum,... là các thuật ngữ hóa học Anh-Việt được tác giả giới thiệu đến các Em học sinh, các nhà khoa học và những ai có nhu cầu tìm hiểu về hóa học được biết. Mục đích giúp ích cho học tập, công việc và tăng thêm sự hiểu biết về hóa học của họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13287
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_333.57 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.