Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13287
Nhan đề: Thuật ngữ hóa học Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đức
Từ khoá: Thuật ngữ hóa học
Anh
Việt
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 10 .- Tr.25
Tóm tắt: Chrome yellow, Chromia-alumina catalyst, Chromic potassium alum,... là các thuật ngữ hóa học Anh-Việt được tác giả giới thiệu đến các Em học sinh, các nhà khoa học và những ai có nhu cầu tìm hiểu về hóa học được biết. Mục đích giúp ích cho học tập, công việc và tăng thêm sự hiểu biết về hóa học của họ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13287
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_333.57 kBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.