Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13315
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLương, Minh Huân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Dương-
dc.date.accessioned2019-09-26T08:47:44Z-
dc.date.available2019-09-26T08:47:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13315-
dc.description.abstractĐổi mới công nghệ (ĐMCN) trong doanh nghiệp (DN) là nội dung quan trọng trong việc thực hiện những bước đi cụ thể của quá trình công nghiệp hóa đất nước. Do vậy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có những giải pháp nhằm khuyến khích DN ĐMCN, đặc biệt là Chương trình ĐMCN Quốc gia đến năm 20201 đã được phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên hiện nay, thực trạng ĐMCN trong DN còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục được quan tâm, giải quyết.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesKhoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 05 .- Tr.18-21-
dc.subjectĐổi mới công nghệvi_VN
dc.subjectMột số vấn đề cần quan tâmvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.titleĐổi mới công nghệ trong doanh nghiệp: Một số vấn đề cần quan tâmvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.