Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13330
Title: Vi tảo - Sinh vật nhỏ bé nhưng có vai trò to lớn trong đời sống
Authors: Chu, Đức Hà
Phạm, Thị Lý Thu
Nguyễn, Trần Hiếu
Phạm, Phương Thu
Keywords: Vi tảo - Sinh vật
Có vai trò
Đời sống
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 05 .-Tr.45-47
Abstract: Trong thời gian gần đây, nuôi trồng vi tảo đang nổi lên như là một xu thế mới trong sản xuất năng lượng sạch của tương lai. Không chỉ vậy, vi tảo còn được xem là một giải pháp cho vấn đề lương thực nhờ hàm lượng các vi chất rất cao (dùng làm thực phẩm chức năng cho người, bổ sung vào thành phần thức ăn chăn nuôi...). Đặc biệt, nuôi trồng vi tảo sẽ giúp giải quyết bài toán lớn liên quan đến vấn đề môi trường, như giảm hiệu ứng nhà kính, xử lý nước thải nông nghiệp...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13330
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.