Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1335
Title: Đặc điểm của các công ty cổ phần than ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện
Authors: Đặng, Thị Hương
Keywords: Khai thác than
Báo cáo tài chính
Kiểm toán
Công ty cổ phần
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 03 .- Tr.37-39
Abstract: Trong kiểm toán báo cáo tài chính, việc tìm hiểu về đặc điểm của đơn vị được kiểm toán là việc làm cực kỳ quan trọng và cần thiết, giúp Kiểm toán viên có những hiểu biết nhất định về đơn vị được kiểm toán, để xác định được những đặc điểm này ảnh hưởng đến những thông tin nào trên báo cáo tài chính và rủi ro tiềm tàng là gì. Từ đó, hỗ trợ kiểm toán viên trong việc xác định các nội dung kiểm toán, phương pháp kỹ thuật kiểm toán và các thủ tục kiểm toán cần thực hiện. Bài viết tập trung vào trình bày các đặc điểm của công ty cổ phần than, đặc biệt là các công ty cổ phần khai thác than. Từ đó, phân tích ảnh hưởng của những đặc điểm này tới kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1335
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_265.12 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.