Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13378
Title: Ảnh hưởng của sốc tăng độ mặn lên sinh trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của artemia franciscana Vĩnh Châu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Huỳnh, Phương Thảo
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được bố trí nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc sốc tăng độ mặn lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana. Thí nghiệm được bố trí ở các độ mặn 40‰, 50‰ và 60‰ với ba mức độ sốc lần lượt là 0, 1,5 và 2 cho mỗi một độ mặn, tương ứng với 9 nghiệm thức thí nghiệm, có 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức.Artemia được nuôi trong chai nhựa 1,5 lít với mật độ 200 nauplii/lít ở các độ mặn 40‰, 50‰ và 60‰ cho đến khi trưởng thành để xác định tăng trưởng, khi quần thể đạt tới đa số trưởng thành thì tiến hành gây sốc theo các mức độ 0, 1,5 và 2 lần độ mặn ban đầu trong 2 giờ, sau đó được nuôi theo cặp để theo dõi các chỉ tiêu sinh sản. Tảo Chaetoceros sp. được cho ăn trong 2 ngày đầu và sau đó là thức ăn Artemia cho tới khi kết thúc thí nghiệm. Kết quả cho thấy các chỉ số tăng trưởng của Artemia giữa các độ mặn ban đầu không có khác biệt lớn, sau 14 ngày nuôi tỷ lệ sống dao động từ 78,1-81,8% và chiều dài đạt từ 3,8-3,9 mm. Tuy nhiên, độ mặn ban đầu thả nuôi Artemia và gây sốc tăng độ mặn đột ngột theo các mức độ khác nhau có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu vòng đời và sinh sản của Artemia franciscana như làm giảm đi tuổi thọ, thời gian sinh sản, khả năng sinh sản mặc dù chu kỳ sinh sản ngắn đi khi cường độ gây sốc gia tăng.
Description: 15tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13378
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
170.47 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.