Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13381
Title: Ảnh hưởng của sốc giảm độ mặn lên sinh trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của artemia franciscana Vĩnh Châu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Phạm, Hoàng Huyền Trân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được bố trí nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc sốc giảm độ mặn lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana. Thí nghiệm được bố trí ở các độ mặn 80‰, 100‰ và 120‰ với ba mức độ sốc lần lượt là 0, 1,5 và 2 cho mỗi một độ mặn, tương ứng với 9 nghiệm thức thí nghiệm, có 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Artemia được nuôi trong chai nhựa 1,5 lít với mật độ 200 nauplii/lít ở các độ mặn 80‰, 100‰ và 120‰ cho đến khi trưởng thành để xác định tăng trưởng, khi quần thể đạt tới đa số trưởng thành thì tiến hành gây sốc theo các mức độ 0, 1,5 và 2 lần độ mặn ban đầu trong 2 giờ, sau đó được nuôi theo cặp để theo dõi các chỉ tiêu sinh sản. Tảo Chaetoceros sp. được cho ăn trong 2 ngày đầu và sau đó là thức ăn Artemia cho tới khi kết thúc thí nghiệm. Kết quả cho thấy các chỉ số tăng trưởng của Artemia giữa các độ mặn ban đầu không có khác biệt lớn, sau 14 ngày nuôi tỷ lệ sống dao động từ 70-77% và chiều dài đạt từ 3,9-4,1 mm. Tuy nhiên, độ mặn và mức gây sốc ảnh hưởng hầu hết đến vòng đời và các chỉ tiêu sinh sản ở Artemia trong đó ảnh hưởng của độ mặn là rõ ràng hơn so với mức gây sốc. Mức gây sốc chỉ ảnh hưởng tới các chỉ tiêu vòng đời ở độ mặn 80‰ trong khi nó ảnh hưởng lên các chỉ tiêu sinh sản đặc biệt là sức sinh sản và tỷ lệ đẻ trứng ở con cái.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13381
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
201.32 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.