Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1341
Title: Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Phương Anh
Vũ, Thị Thúy Vân
Lê, Hoàng Anh
Keywords: Kinh tế vĩ mô
Lợi tức cổ phiếu
Công ty chứng khoán niêm yết
Lạm phát
Chính sách tiền tệ
Nhân tố vĩ mô
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 03 .- Tr.52-54
Abstract: Đối với các công ty chứng khoán đang niêm yết, một vấn đề cần quan tâm của không chỉ nhà đầu tư mà còn cả người tạo lập thị trường là lợi tức của cổ phiếu và các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của cổ phiếu. Lợi tức cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố: bên cạnh những nhân tố nội sinh, còn có các yếu tố chung của nền kinh tế - các nhân tố vĩ mô như: lạm phát, chính sách tiền tệ, GDP, lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá dầu, giá vàng,... Việc xem xét các tác động của nhân tố vĩ mô sẽ là cơ sở để các nhà đầu tư, các nhà quản lý thị trường, các công ty chứng khoán đưa ra những nhận định và đánh giá hợp lý trong quá trình quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1341
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_252.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.