Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1345
Title: Hippocrates nói về nghề y dược
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Nghề y dược
Hippocrates
Sai sót y khoa
Bệnh nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 592 .- Tr.6-7
Abstract: Hippocrates – ông tổ về nghề y cũng như nghề dược. Ông phân tích những thuận lợi và khó khăn trong ngành và đưa ra những lời khuyên. Để làm điều lợi tránh điều hại cho người bệnh, người thầy thuốc cả y và dược bắt buộc phải toàn tâm, toàn ý trong công việc chuyên môn tu dưỡng, rèn luyện liên tục kiến thức và kỹ năng của mình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1345
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.