Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1350
Nhan đề: Không nên dán miếng hạ sốt khi bé bị sốt
Tác giả: Lê, Quốc Thịnh
Từ khoá: Sốt
Miếng dán hạ sốt
Trẻ em
Chườm mát
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 592 .- Tr.10-11
Tóm tắt: Tác giả phân tích những nguyên nhân và hậu quả khi sử dụng miếng dán hạ sốt cho bé.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1350
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.68 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.