Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13518
Title: Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định trên đặc tính trái cam sành (Citrus nibilis var. typical Hassk) không hạt được phát hiện tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Bá Phú
Lê, Đăng Khoa
Keywords: Khoa học cây trồng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định trên đặc tính trái cam sành (Citrus nibilis var. typical Hassk) không hạt được phát hiện tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13518
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.