Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1351
Title: Mua thuốc một liều
Authors: Lã, Xuân Hoàn
Keywords: Thuốc
Bệnh nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 592 .- Tr.11
Abstract: Hiện nay, có tình trạng bệnh nhân tự đến nhà thuốc khai bệnh và mua thuốc. Uống thấy đỡ thì thôi, khi tái lại mới nhớ mua uống tiếp. Như vậy là sử dụng thuốc không đúng cách, xác định không đúng bệnh, uống không đủ liều dẫn đến bệnh kéo dài. Vì vậy, khi mua thuốc phải có toa của bác sĩ, mua và uống đủ liều, đủ ngày. Có tuân thủ như vậy mới phát huy tác dụng của thuốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1351
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.