Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1351
Nhan đề: Mua thuốc một liều
Tác giả: Lã, Xuân Hoàn
Từ khoá: Thuốc
Bệnh nhân
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 592 .- Tr.11
Tóm tắt: Hiện nay, có tình trạng bệnh nhân tự đến nhà thuốc khai bệnh và mua thuốc. Uống thấy đỡ thì thôi, khi tái lại mới nhớ mua uống tiếp. Như vậy là sử dụng thuốc không đúng cách, xác định không đúng bệnh, uống không đủ liều dẫn đến bệnh kéo dài. Vì vậy, khi mua thuốc phải có toa của bác sĩ, mua và uống đủ liều, đủ ngày. Có tuân thủ như vậy mới phát huy tác dụng của thuốc.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1351
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.84 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.