Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1353
Title: Cây Sắn dây
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây Sắn dây
Dược liệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 592 .- Tr.12
Abstract: Bài viết mô tả và nêu tác dụng của từng bộ phận của cây sắn dây. Một vài công dụng chữa bệnh từ cây sắn dây như cảm mạo, phát sốt, phiền khát giải rượu hay ngộ độc rượu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1353
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_733.57 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.