Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1358
Title: Ghép da với các mảng da biến đổi gen
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Ghép da
Biến đổi gen
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 592 .- Tr.20
Abstract: Hassan đã có trở lại lớp da bình thường nhờ thực hiện thành công các bước sau đây: trích mẫu da lành, lồng ghép gen chức năng, da biến đổi gen được nuôi cấy, da ghép mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1358
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.