Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13653
Nhan đề: Điều tra hiện trạng canh tác và tình hình gây hại của nhện gié Stenestartsonemus spinki tại tỉnh An Giang
Tác giả: Lăng, Cảnh Phú
Nguyễn, Đăng Khoa
Từ khoá: Bảo vệ thực vật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Điều tra hiện trạng canh tác và tình hình gây hại của nhện gié Stenestartsonemus spinki tại tỉnh An Giang
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13653
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
306.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.