Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13656
Nhan đề: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên tiêu hóa thức ăn của cá điêu hồng (oreochromis sp.)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Như Thúy
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự tiêu hóa của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Thí nghiệm bao gồm 12 nghiệm thức với sự kết hợp của 4 mức độ mặn 0‰, 6‰, 9‰, 12‰ và 3 mức nhiệt độ 28 oC, 31oC, 34 oC. Trong đó, nghiệm thức 31oC và 34oC được điều chỉnh cả ngày lẫn đêm. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cr2O3 (1%) được trộn vào thức ăn làm chất đánh dấu để xác định độ tiêu hóa của cá, thức ăn có hàm lượng protein 35% và lipid 5%. Cá điêu hồng (40 – 50 g) được bố trí vào bể 100 L với mật độ 25 con/bể. Kết quả cho thấy nhiệt độ và độ mặn tương tác lên độ tiêu hóa thức ăn, độ tiêu hóa protein, độ tiêu hóa tro và độ tiêu hóa năng lượng của cá điêu hồng. Độ mặn tác động lên độ tiêu hóa chất béo. Độ tiêu hóa của cá có khuynh hướng tăng theo nhiệt độ và độ mặn. Tuy nhiên, khi nhiệt độ và độ mặn tăng cao vượt ngưỡng thích hợp thì độ tiêu hóa có khuynh hướng giảm xuống.
Mô tả: 15tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13656
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
246.33 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.