Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13656
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên tiêu hóa thức ăn của cá điêu hồng (oreochromis sp.)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Như Thúy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự tiêu hóa của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Thí nghiệm bao gồm 12 nghiệm thức với sự kết hợp của 4 mức độ mặn 0‰, 6‰, 9‰, 12‰ và 3 mức nhiệt độ 28 oC, 31oC, 34 oC. Trong đó, nghiệm thức 31oC và 34oC được điều chỉnh cả ngày lẫn đêm. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cr2O3 (1%) được trộn vào thức ăn làm chất đánh dấu để xác định độ tiêu hóa của cá, thức ăn có hàm lượng protein 35% và lipid 5%. Cá điêu hồng (40 – 50 g) được bố trí vào bể 100 L với mật độ 25 con/bể. Kết quả cho thấy nhiệt độ và độ mặn tương tác lên độ tiêu hóa thức ăn, độ tiêu hóa protein, độ tiêu hóa tro và độ tiêu hóa năng lượng của cá điêu hồng. Độ mặn tác động lên độ tiêu hóa chất béo. Độ tiêu hóa của cá có khuynh hướng tăng theo nhiệt độ và độ mặn. Tuy nhiên, khi nhiệt độ và độ mặn tăng cao vượt ngưỡng thích hợp thì độ tiêu hóa có khuynh hướng giảm xuống.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13656
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
246.33 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.