Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13658
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá dảnh (Puntioplites proctozystron Bleeker, 1865)
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Đỗ, Kiều Khen
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá dảnh (Puntioplites proctozystron) thuộc họ cá chép (Cyprinidae) được tiến hành từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019 nhằm cung cấp thông tin cho các nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo về loài cá này. Mẫu cá dảnh với nhiều kích cỡ khác nhau được thu định kì mỗi tháng1 lần tại Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy cá dảnh có thể phân biệt đực/cái thông qua đặc điểm hình thái cơ thể và tuyến sinh dục, tỉ lệ đực cái là 1/1,38. Độ béo Fulton của cá dao động từ 1,89 – 3,98% và độ béo Clark ở khoảng 1,63 – 3,61%. Hệ số thành thục (GSI) của cá cái cao nhất vào tháng 6 (1,72%) và thấp nhất vào tháng 2 (0,24%); hệ số GSI của cái đực cao vào tháng 6 (0,52%) và thấp vào tháng 2 (0,18%); và cá thành thục có tuyến sinh dục đạt giai đoạn IV xuất hiện vào thời điểm tháng 5-6. Điều này cho thấy mùa vụ sinh sản của cá là từ tháng 4 đến tháng 8, tập trung vào tháng 6 hàng năm. Hệ số HSI của cá cao nhất vào tháng 11 (1,48% ở cá cái, 1,91% ở cá đực) và thấp nhất vào tháng 12. Sức sinh sản tuyệt đối trung bình 19.081±17.705 (trứng/cá cái) và tương đối là 142.917±85.457 (trứng/kg cá cái), cỡ cá dao động trong khoảng 50 – 254,6g. Đường kính trứng của cá dảnh ở giai đoạn IV đo được 0,94±0,08 mm.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13658
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
963.01 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.