Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13660
Title: Thử nghiệm ương cá trê vàng (clarias macrocephalus) với mật độ khác nhau trong hệ thống tuần hoàn nước
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Đặng, Minh Tính
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thử nghiệm ương cá trê vàng (Clarias macrocephalus) với mật độ khác nhau trong hệ thống tuần hoàn nước được ương trong 6 tuần tại Trại Thực nghiệm nuôi cá nước ngọt, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Cá thí nghiệm vừa mới hết noãn hoàn có khối lượng trung bình 2 mg/con được thả ương với 4 mật độ khác nhau là 30, 40, 50, 60 con/lít ương trong hệ thống bể có thể tích 24 lít. Trong 10 ngày đầu cá được cho ăn trứng nước (Moina), sau đó tập cho cá ăn thức ăn chế biến 5 ngày với loại thức ăn đậm đặc (43% protein) và khi được 30 ngày tuổi, cá được cho ăn bằng thức ăn viên (kích cở 0,5 mm), giữa các nghiệm thức cho ăn cùng loại thức ăn. Sau 6 tuần ương, kết quả thu được cho thấy tỉ lệ sống của các nghiệm thức dao động từ 13,75% - 26,6%, với khối lượng trung bình trong khoảng 290 – 340 mg/con. Nghiệm thức có mật độ ương thấp 30 con/lít cho kết quả tăng trưởng và tỉ lệ sống tốt nhất và có sự khác biệt với nghiệm thức mật độ ương cao 60 con/lít.
Description: 10tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13660
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
571.33 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.