Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13661
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá dảnh (Puntioplites proctozystron Bleeker, 1865)
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Nguyễn, Minh Đẳng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thành phần thức ăn của cá Dảnh (Puntioplites proctozystron, Bleeker, 1865) tại Búng Bình Thiên, An Giang được thực hiện nhằm xác định các loại thức ăn có trong ruột cá , làm cơ sở phát triển thức ăn nuôi cá Dảnh. Nghiên cứu được tiến hành vào mùa mưa (tháng 8-9/2018) và mùa khô (tháng 2-3/2019). Mẫu cá dảnh được thu định kì 1 đợt/tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy cá dảnh có miệng cận dưới, không có răng hàm và răng vòm miệng, răng hầu phát triển. Lược mang dài, thô và xếp thưa. Dạ dày không có thật, chỉ là một ống dài. Chỉ số RLG dao động trong khoảng 2.03 Phổ thức ăn của cá dảnh có 4 loại thức ăn gồm: thực vật phiêu sinh, mùn bã hữu cơ, động vật phiêu sinh và thức ăn khác. Thực vật phiêu sinh có tần số xuất hiện và điểm số cao nhất trong cả mùa mưa (100% và 73,1%) và mùa khô (100% và 65,4%); thấp nhất thức ăn khác (35,0% và 2,0%) và (25,0% và 2,5%). Cá dảnh là loài cá hiền, thức ăn ưa thích của chúng là thực vật phiêu sinh (tảo).
Description: 10tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13661
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
602.58 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.