Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13664
Title: Phân lập thực khuẩn có thể tiềm năng phân giải Salmonella từ đất, nước và ruột gà ở các trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Trọng Ngữ
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Chăn nuôi Thú y
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân lập thực khuẩn có thể tiềm năng phân giải Salmonella từ đất, nước và ruột gà ở các trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh An Giang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13664
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.