Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13665
Title: Thực nghiệm ương cá tra (pangasianodon hypophthalmus) trong bể và ao lót bạt ở tỉnh sóc trăng
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Bùi, Công Danh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1/2019 – 6/2019 tại cơ sở ương cá tra giống ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nhằm góp phần hoàn thiện quy trình ương cá tra giống và áp dụngkỹ thuật ương cá tra theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 ương trên bể lót bạt: với thể tích 200 m3/bể ương 2 bể với mật độ 15.000 con/m3.Cá được ương trong 3 tuần và thu hoạch để ương tiếp giai đoạn 2 ương trong ao lót bạt với mẫu cá thu được là 4.725 ± 743 con/kg với khối lượng trung bình 47.35 ± 8.7 kg. Sau đó chuyển xuống ao lót bạt số 3 ương với số lượng thả 441.000con /4.000 m3 (113 con/m2). Kết quả môi trường cho thấy cả 2 giai đoạn phù hợp với điều kiện ương cá tra. Kết quả tăng trưởng cho thấy ở giai đoạn 1, có sự khác biệt về trọng lượng. Khi chuyển xuống ương trong ao giai đoạn 2 thì cá tăng trọng nhanh hơn trên bể. Tỉ lệ sống ở giai đoạn 1 tỉ lệ sống 7,35 ± 0,2 % và giai đoạn 2 tỉ lệ sống 37,9 %. Năng suất cá giống đạt 11.940 kg/ha/vụ. Kết quả ương sau 3 tháng trọng lượng 35 con/kg thu được 4.776 kg tỉ lệ sống cả 2 giai đoạn là 2,79 %. Do đầu tư vào trang thiết bị để phục vụ ương 2 giai đoạn, giá cá giảm mạnh và người ương còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên vụ ương đầu tiên bị lỗ.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13665
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
391.15 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.