Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13716
Nhan đề: So sánh một số chỉ tiêu sinh sản của đực giống GF399 và Duroc chăn nuôi tại trại Phong Điền, Cần Thơ
Tác giả: Phạm, Ngọc Du
Nguyễn, Hoàng Hiệp
Từ khoá: Chăn nuôi Thú y
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: So sánh một số chỉ tiêu sinh sản của đực giống GF399 và Duroc chăn nuôi tại trại Phong Điền, Cần Thơ
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13716
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
909.74 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.