Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1375
Title: Không tồn tại rào cản đối với hoạt động đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp
Authors: Anh Khoa
Keywords: Đổi mới
Sáng tạo
Khởi nghiệp
Rào cản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 303 .- Tr.5
Abstract: Thông điệp được Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ 26 trí thức trẻ người Việt là cựu sinh viên các trường đại học tại San Francisco, Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 11/12 (theo giờ VN).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1375
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_893.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.