Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13768
Title: So sánh năng suất và chất lượng của 13 giống lúa chịu phèn tại xã Hòa An huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang vụ Hè Thu năm 2018
Authors: Nguyễn, Thành Trực
Nguyễn, Bá Đạt
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ So sánh năng suất và chất lượng 13 giống lúa chịu phèn tại xã Hòa An huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang vụ hè thu năm 2018”. Được thực hiện nhằm tìm ra giống cho năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh chịu phèn tốt để thích nghi với điều kiện canh tác tại địa phương phục vụ nhu cầu sản xuất. Giống lúa có nguồn gốc từ trại giống Long Phúc và Viện lúa ĐBSCL. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần Lặp lại, gồm 13 giống lúa: LP11, D40-2, D2-3, D533, D532, D9-10, D514, OM359, LP29, D63, D60-4 MTL 480 và giống đối chứng OM 5451. Các giống lúa được cấy khi mạ 15 ngày tuổi với khoảng cách 15x20 (cm) phân N-P-K bón theo công thức 16-16-8. Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá gồm thời gian sinh trưởng chiều cao cây, chiều dài bông, tính đổ ngã, số bông/m2,hạt chắc/bông. Tỷ lệ hạt chắc, trọng lượng 1000 hạt năng suất thực tế; phẩm chất hạt (tỷ lệ xay chà, kích thước và hình dạng hạt, tỷ lệ bạc bụng.) Kết quả thí nghiệm chọn được 3 giống lúa triển vọng vùng đất phèn tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.; các giống lúa cho năng suất và phẩm chất cao là OM359 ( 6,12 tấn/ha), D9-10 (5, 68 tấn/ ha) và D533 ( 5,13 tấn/ha), Đây Là những giống có phẩm chất tốt có tỷ lệ gạo chắc đạt từ 48,9-54,5%, tỷ lệ gạo nguyên từ 40,5-50,6% Độ bạc bụng 9,0-23%, hai giống D9-10 và OM359, cả hai giống đều kháng đạo ôn cấp 0 và các giống triển vọng có thời gian sinh trưởng ngắn từ 101-102 ngày, chiều cao cây đạt 102,3 -111,8 cm.
Description: 62tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13768
ISSN: B1510185
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.252.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.