Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1379
Title: Nâng cao vai trò dược sĩ cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Authors: Xuân Hùng
Keywords: Chăm sóc sức khỏe
Dược sĩ cộng đồng
Người cao tuổi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 591 .- Tr.8-9
Abstract: Bài viết tập trung phân tích vai trò của người dược sĩ cộng đồng cần phải có như nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, dược lâm sàng, tham gia các khóa học đào tạo liên tục, giúp đỡ các nhân viên của mình nâng cao trình độ nghiệp vụ, cộng tác liên kết về chuyên môn với các cá nhân và tổ chức thuộc y tế cơ sở trên địa bàn, giúp người cao tuổi tránh nhầm lẫn thuốc v.v…
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1379
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.