Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13799
Title: NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ 12KW BẰNG MATLAB SIMULINK
Authors: Nguyễn, Thái Sơn
Nguyễn, Thanh Phong
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xây dựng cấu trúc tổng quát hệ thống phát điện bằng sức gió: - Sơ đồ khối hệ thống phát điện sức gió - Mô tả cấu tạo và sự vận hành của Turbine - Phương pháp điều khiển máy phát đồng bộ và điều khiển máy phát đồng bộ kích thích vĩnh cửu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13799
ISSN: B1408300
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.