Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13810
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẰNG NGÔN NGỮ JAVA SỬ DỤNG FRAMEWORK SPRING MVC
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Lê, Thị Phấn
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài luận văn: “Xây dựng website quản lý thư viện của một trường đại học bằng ngôn ngữ Java sử dụng framework spring MVC” mong muốn thiết kế một trang web trưng bài các tài liệu trong thư viện, cho phép độc giả có thể đặt mượn tài liệu trực tuyến, cùng với các tính năng quản lý được người thiết kế đưa vào như: quản lý tài khoản nhân viên, quản lý việc nhập xuất phiếu mượn trả tài liệu, xem và duyệt phiếu mượn trả, thống kê,… Website được xây dựng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2014, ngôn ngữ Java theo framework spring MVC, hiển thị tài liệu lên trang JSP với định dạng CSS. Website sau khi được xây dựng hoàn thành sẽ hỗ trợ cho việc quản lý tài liệu trong thư viện một cách hiệu quả và linh động hơn, độc giả có thể tìm kiếm thông tin của tài liệu dể dàng.
Description: 70 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13810
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.