Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13812
Nhan đề: Thiết kế cảnh quan công viên khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Tác giả: Mai, Văn Trầm
Bạch, Hoàng Huy
Từ khoá: Công nghệ rau quả và cảnh quan
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thiết kế cảnh quan công viên khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13812
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
12.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.