Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13821
Title: Xác định độc lực của vi khuẩn gây bệnh xuất huyết trên cá tra nuôi thâm canh ở Đồng Tháp và Cần Thơ
Authors: Từ, Thanh Dung
Huỳnh, Vân Anh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện khảo sát độc lực của vi khuẩn Aeromonas hydrophila. Tổng cộng 11 chủng vi khuẩn A. hydrophila đã được phân lập và định danh từ cá tra bệnh xuất huyết, phù đầu. Hơn nữa, các chỉ tiêu hình thái, sinh hóa, sinh lý, qui trình PCR cũng được thực hiện để định danh tất cả các chủng phân lập đều giống với A. hydrophila. Chọn 4 chủng vi khuẩn thực hiện thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm. Kết quả cho thấy cá có biểu hiện điển hình của bệnh xuất huyết, phù đầu với các đặc điểm lâm sàng giống với bệnh xuất hiện ngoài tự nhiên. Cá bệnh có biểu hiện xuất huyết ở da, vây, da, thận, tỳ tạng và xoang bụng có dịch hồng. Nghiên cứu xác định nhóm vi khuẩn có độc lực gồm các chủng Ae-2; Ae-4 với giá trị LD50 lần lượt là 0,18×102; 0,10×102 CFU/mL. Hai chủng Ae-1 và Ae-3 có độc lực cao nhất (Ae-3>Ae-1), đây có thể là ứng viên tiềm năng cho các nghiên cứu phát triển vaccine sau này.
Description: 10tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13821
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
480.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.