Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13823
Title: Ảnh hưởng của chiết xuất thảo dược lên sự phát triển của vi nấm Achlya và Saprolegnia
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Đinh, Thị Quỳnh Như
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của chiết xuất thảo dược đến khả năng phát triển của Achlya sp. và Saprolegnia sp. Các chiết xuất thảo dược gồm cỏ lào (Chromolaena odorata), cỏ xước (Achyranthes aspera), đu đủ (Carica papaya), tía tô (Perilla frutescens) và trứng cá (Muntingia calabura) được thực hiện ở các độ pha loãng 1:50; 1:100 và 1:200. Kết quả cho thấy tía tô ức chế sự phát triển của Achlya sp. và Saprolegnia sp. thấp nhất ở nồng độ pha loãng 1:100. Cỏ lào, cỏ xước và trứng cá ức chế sự phát triển của Achlya sp. và Saprolegnia sp. ở nồng độ pha loãng 1:50. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của cỏ lào, cỏ xước và trứng cá là 3,13 mg/mL và tía tô là 1,56 mg/mL.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13823
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
789.2 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.