Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13828
Title: Ảnh hưởng của hỗn hợp chiết xuất thảo dược Yucca và Quillaja lên tăng trưởng và khả năng kháng bệnh do vi khuẩn Streptococcus agalactiae trên cá điêu hồng ở trong bể
Authors: Từ, Thanh Dung
Lê, Thanh Huy
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá tác động của hỗn hợp Yucca và Quillaja lên sự tăng trưởng và khả năng kháng bệnh đối với vi khuẩn Streptococus agalactiae trên cá điêu hồng (Oreochromis spp.). Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức với 6 lần lặp lại trên mỗi nghiệm thức. Cá điêu hồng giống được cho ăn với thức ăn bổ sung thảo dược với nồng độ lần lượt là 0,2 g/kg và 0,5 g/kg, nghiệm thức đối chứng không bổ sung thảo dược. Cá được ghi nhận các chỉ tiêu trọng lượng và chiều dài mỗi 2 tuần. Kết quả cho thấy hệ số tăng trưởng của cá ở nghiệm thức cho ăn thức ăn bổ sung thảo dược cao hơn so với ở nghiệm thức đối chứng. Trong khi đó, hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của 2 nghiệm thức cho ăn thảo dược thấp hơn so với nghiệm thức không bổ sung. Sau 13 tuần, cá được cảm nhiễm với vi khuẩn Streptococcus algalactiae với nồng độ 0,8×102 CFU/mL. Tỉ lệ cá chết tích lũy thấp được ghi nhận khi cảm nhiễm ở nghiệm thức được bổ sung hỗn hợp thảo dược Yucca và Quillaja 0,5 g/kg là 46,7%. Trong khi, nghiệm thức không bổ sung thảo dược là 56,7%
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13828
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.