Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1382
Nhan đề: Thực trạng phát triển năng lực dạy học Số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học
Tác giả: Nguyễn, Thị Trúc Minh
Từ khoá: Năng lực dạy học số học
Sinh viên
Giáo dục tiểu học
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 427 .- Tr.27-32
Tóm tắt: Hiện nay, vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực dạy học là nhiệm vụ trọng tâm ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả đánh giá thực trạng phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, từ đó đề xuất một số định hướng nhằm phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1382
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_463.06 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.