Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13831
Title: Đặc điểm mô học bệnh xù vảy đầu trên cá lóc
Authors: Từ, Thanh Dung
Mai, Thị Ý Như
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm mô bệnh học của cá lóc (Channa striata) bị bệnh xù vẩy đầu. Tổng số mẫu thu được là 33 mẫu từ 12 ao nuôi cá thương phẩm ở các địa điểm thuộc các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ và Tiền Giang. Cá bệnh có dấu hiệu xù vẩy đầu, nội quan không có dấu hiệu rõ ràng, chỉ có gan cá nhợt nhạt. Kết quả phân tích mẫu mô bệnh học ghi nhận vùng mô của các cơ quan (cơ, mang và nội quan) bị thay đổi cấu trúc, có hiện tượng xung huyết, xuất huyết ở mô cơ và mô thận. Kết quả nhuộm Giemsa cho thấy biến đổi mô học nhưng chưa tìm được tế bào vi khuẩn, sợi nấm hay bào tử nấm
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13831
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.