Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13835
Title: Dược động lực học của Flofenicol trên cá tra
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Quang Sáng
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu dược động lực học của florfenicol trên cá tra được thực hiện nhằm mục tiêu xác đinh các thông số dược động học trong máu, gan và thận cá. Cá tra (125±16 g)được bố trí vào 8 bể 500L, mật độ cá bố trí là 10 con/bể. Thức ăn được nghiền mịn và trộn với nước và florfenicol với nồng độ 9 mg/kg cá. Thức ăn sau khi chuẩn bị xong được bơm vào dạ dày cá. Thu mẫu được thực hiện ở các thời điểm 30 phút, 1 giờ, 2, 6, 12, 24, 48 và 96h sau khi bơm thức ăn. Thu mẫu huyết tương, gan và thận từng con. Hàm lượng florfenicol trong mẫu được phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ. Kết quả cho thấy giá trị Tmax của florfenicol trên cá tra là 3,7 h và giá trị Cmax là 342 ng/mL. Thời gian bán đào thải của florfenicol trên cá tra là 2,56 giờ. Giá trị AUC đạt 3440 ng.h/kg. Nồng độ florfenicol tối đa ở gan và thận là 70.2±34.6 và 216±95.4 ng/g và thời gian đạt nồng độ tối đa ở gan là 0,5 giờ và ở thận là 2 giờ.
Description: 9tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13835
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
453.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.