Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13836
Title: Kháo sát tình hình bệnh và sức khỏe cá thát lát cườm nuôi thâm canh ở Hậu Giang
Authors: Phạm, Minh Đức
Đặng, Thụy Mai Thy
Nguyễn, Thị Yến Quỳnh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức khỏe của 30 hộ nuôi cá thát lát cườm thâm canh ở địa bàn tỉnh Hậu Giang. Để nắm bắt được tình hình dịch bệnh cũng như tìm hiểu sâu hơn việc phòng và trị bệnh trên cá thát lát cườm (Chitala chitala) giúp các hộ nuôi đạt hiệu kinh tế cao hơn. Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 đến ngày 30 tháng 7 năm 2019. Tình hình bệnh trên cá thát lát cườm nuôi thâm canh trong ao hiện nay hầu hết người nuôi không biết tác nhân gây bệnh cho cá, vì vậy chọn thuốc và hóa chất điều trị đều dựa trên kinh nghiệm. Kết quả khảo sát cho thấy các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh và giá cả thị trường không ổn định. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa đến các giai đoạn khác nhau của cá thát lát cườm như xuất huyết, hoại tử, ký sinh trùng là chủ yếu. Nếu những bệnh này không được phát hiện sớm và điều trị thích hợp, chúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân.
Description: 21tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13836
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
452.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.