Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13850
Title: Đặc điểm mô học của bệnh đốm trắng nội tạng trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.)
Authors: Từ, Thanh Dung
Nguyễn, Hoàng Kha
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc điểm mô học của bệnh đốm nội tạng trên cá điêu hồng (Oreochromis spp). Trong nghiên cứu này, 2 loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas schubertii được tiêm vào gốc vây ngực. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm, với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Thí nghiệm 1 cảm nhiễm vi khuẩn E. italuri với mật độ lần lượt là 103, 104, 105 CFU/ml và nghiệm thức đối chứng. Thí nghiệm 2 cảm nhiễm vi khuẩn A. schubertii với mật độ lần lượt là 102, 103, 104 CFU/ml và nghiệm thức đối chứng. Sau 4 ngày cảm nhiễm quan sát được thí nghiệm 1 xuất hiện đốm trắng nội tạng trên gan thận tỳ tạng. Thí nghiệm 2 không gây chết và không xuất hiện dấu hiệu bệnh lí của bệnh đốm trắng nội tạng trên cá điêu hồng. Kết quả mô bệnh học trên cơ quan gan thận tỳ tạng được nhuộm bằng phương pháp Haematocyline & Eosin (H&E), quan sát thấy có hoại tử và biến đổi cấu trúc mô. Ngoài ra, quan sát được sự hình thành u hạt trên gan, thận, tỳ tạng và hiện tượng xuất huyết, sung huyết.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13850
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.