Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13888
Title: Ảnh hưởng của bao bì và nhiệt độ đến chất lượng của rau mồng tơi (Basella alba) trong quá trình bảo quản
Authors: Tống, Thị Ánh Ngọc
Đinh, Văn Khánh Linh
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của bao bì và nhiệt độ đến chất lượng của rau mồng tơi (Basella alba) trong quá trình bảo quản
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13888
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.