Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13888
Nhan đề: Ảnh hưởng của bao bì và nhiệt độ đến chất lượng của rau mồng tơi (Basella alba) trong quá trình bảo quản
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Đinh, Văn Khánh Linh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Ảnh hưởng của bao bì và nhiệt độ đến chất lượng của rau mồng tơi (Basella alba) trong quá trình bảo quản
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13888
Bộ sưu tập: Trường Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.