Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13896
Nhan đề: Đánh giá hệ thông quả lý chất lượng HACCP của mặt hang cá tra fillet bằng công cụ chuẩn đoán (Diagnostic instrument) tại Công ty TNHH công nghiệp thủy sản miền Nam
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Đoàn, Quốc Khoa
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá hệ thông quả lý chất lượng HACCP của mặt hang cá tra fillet bằng công cụ chuẩn đoán (Diagnostic instrument) tại Công ty TNHH công nghiệp thủy sản miền Nam
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13896
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
384.84 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.