Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13941
Nhan đề: Tác động của protease đến sự thay đổi tính chất hóa lý của chà bông thịt heo
Tác giả: Trần, Thanh Trúc
La, Nghị
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tác động của protease đến sự thay đổi tính chất hóa lý của chà bông thịt heo
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13941
Bộ sưu tập: Trường Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.