Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13944
Title: Đánh giá khả năng gây hại của các dòng nấm Colletotrichum spp gây bệnh thán thư trên chuối xiêm và nghiên cứu biện pháp phòng trị bằng Oligochitosan, Chlorine và nước vôi trong ở điều kiện Invitro
Authors: Lê, Thị Ngọc Xuân
Lâm, Sô Phil
Keywords: Bảo vệ thực vật
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá khả năng gây hại của các dòng nấm Colletotrichum spp gây bệnh thán thư trên chuối xiêm và nghiên cứu biện pháp phòng trị bằng Oligochitosan, Chlorine và nước vôi trong ở điều kiện Invitro
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13944
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.