Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13948
Title: Phân lập và khảo sát sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia Coli gây bệnh phù thũng trên heo con sau cai sữa tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Authors: Lý, Thị Liên Khai
Lê, Chí Công
Keywords: Thú y
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân lập và khảo sát sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia Coli gây bệnh phù thũng trên heo con sau cai sữa tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13948
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.